Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość

Remonty w Zasobach Spółdzielni w 2014 r.

 

1. Malowanie klatek schodowych. Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

2. Remont elewacji ścian szczytowych, remont pokrycia dachowego, remont płyt balkonowych.         Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

3. Wymiana okien w piwnicach, remont instalacji odgromowej, remont płyt fundamentowych           wejść do wiatrołapów. Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

4. Budowa chodnika, przebudowa nawierzchni parkingu, remont nawierzchni ulicy osiedlowej,           remont nawierzchni chodnika. Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

5. Przebudowa głowic kominowych, remont opaski przy budynkach wielorodzinnych                 i usługowych. Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

6. Wyłazy dachowe do wymiany. Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2014 r.

Aby przeczytać proszę kliknąć tu.

 

Druk oświadczenia

Druk oświadczenia dotyczącego odliczenia za gaz i windę znajduje się tu.