Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość

Harmonogram odczytów podzielników

Harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania w S.M. ,,Przyszłość''                 w Wyszkowie.

Aby obejrzeć kliknij tu.

 

Informacja dotycząca odczytów wodomierzy

UWAGA !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" informuje, że w dniach 28.12.2015 - 08.01.2016 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy wody zimnej i ciepłej.

Lokatorom przypominamy o obowiązku umożliwienia pracownikom dostępu do wodomierzy w celu spisania stanu liczników .

Osoby dokonujące odczytów posiadają wystawione przez spółdzielnię upoważnienia do wykonywania powyższych czynności.

 

Przynależność budynków do poszczególnych osiedli

Wykaz budynków na osiedlu Centrum oraz Kościuszki.

Aby obejrzeć wykaz proszę kliknąć tu.

Wykaz budynków na osiedlu Sowińskiego oraz Prosta.

Aby obejrzeć wykaz proszę kliknąć tu.

Wykaz budynków na osiedlu Norwida.

Aby obejrzeć wykaz proszę kliknąć tu.

Wykaz budynków na osiedlu Polonez.

Aby obejrzeć wykaz proszę kliknąć tu.

 

Remonty w Zasobach Spółdzielni w 2015 r.

 

1. Remont elewacji, remont docieplenia wszystkich ścian budynku.                                               Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

2. Remont okien piwnicznych - wymiana, remont instalacji odgromowej.                                       Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

3. Remont nawierzchni chodników, remont nawierzchni drogi osiedlowej, remont pokrycia               dachowego (garaże), remont nawierzchni pomostu.                                                               Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

4. Remont opaski, przebudowa głowic kominowych, remont płyt balkonowych.                         Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tu.

 

Druk oświadczenia

Druk oświadczenia dotyczącego odliczenia za gaz i windę znajduje się tu.